Date: November 29, 2013
Author: Golf Australia

AOTV: Adam Scott, post Round 2, full press conference