Date: November 30, 2013
Author: Golf Australia

AOTV: Adam Scott, post Round 3, full press conference